Forógra Neamhspleáchais, 1919

Forógra Neamhspleáchais

De bhrí gur dual do mhuintir na hÉireann bheith ina saornáisiún.

Agus de bhrí nár staon muintir na hÉireann riamh le seacht gcéad bliain ó dhiúltú d’ansmacht Gall agus ó chur ina choinne go minic le neart airm.

Agus de bhrí nach bhfuil de bhunús agus nach raibh riamh de bhunús le dlí Shasana sa tír seo ach foréigean agus calaois, agus nach bhfuil de thaca leis ach seilbh lucht airm in ainneoin dhearbhthoil mhuintir na hÉireann.

Agus de bhrí go ndearna Arm Poblachta na hÉireann Poblacht na hÉireann d’fhorógairt i mBaile Átha Cliath Seachtain na Cásca 1916 ar son mhuintir na hÉireann.

Agus de bhrí go bhfuil muintir na hÉireann láncheaptha ar neamhspléachas iomlán a bhaint amach agus a chosaint dóibh fhéin d’fhonn leas an phobail a chur chun cinn, an ceart a athchur ar a bhonnaibh, an tsíocháin in Éirinn agus cairdeas le náisiúin eile a chur in áirithe dhóibh féin agus féineachas náisiúnta a cheapadh a mbeidh toil na ndaoine mar bhunús leis agus cothrom cirt is caoithiúlachta dá bharr ag gach duine in Éirinn.

Agus de bhrí go ndearna muintir na hÉireann, agus sinn i mbéal ré nua de stair an domhain, feidhm a bhaint as an Olltoghadh, Mí na Nollag, 1918, chun a dhearbhú de bhreis abhalmhór gur toil leo bheith dílis do Phoblacht na hÉireann.

Ar an ábhar sin déanaimidne .i. na teachtaí atá tofa ag muintir na hÉireann agus sinn i nDáil chomhairle i dteannta a chéile, bunú Poblacht a athdheimhniú in ainm náisiún na hÉireann agus sinn féin a chur faoi gheasa an deimhniú seo a chur i bhfeidhm ar gach slí ar ár gcumas.

Ordaímid nach bhfuil de chumhacht ag aon duine ach amháin ag na Teachtaí tofa ag muintir na hÉireann dlíthe a dhéanamh ar dual do mhuintir na hÉireann géilleadh dhóibh, agus nach bhfuil de pharlaimint ann a mbeidh an náisiún umhal di ach amháin Dáil Éireann.

Dearbhaímid nach bhfulaingeoimid go bráth an cúngas atá dá dhéanamh ag an ansmacht Gallda ar ár gceart náisiúnta agus éilímid ar chamthaí na Sasanach imeacht ar fad as ár dtír.

Éilímid ar gach saornáisiún ar domhan neamhspleáchas na hÉireann a admháil agus fógraímid gurb éigean ár neamhspleáchas chun síocháin a chur in áirithe don domhan.

In ainm mhuintir na hÉireann cuirimid ár gcinniúint faoi chomairce Dhia na hUile Chumhachta a chuir misneach agus buanseasmhacht in ár sinnsear chun leanúint leo go tréan leis na céadta bliain i gcoinne tíoránachta gan trua gan taise: agus de bhrí gur móide an neart an ceart a bheith againn sa troid a d’fhágadar mar oidhreacht againn, achainímid ar Dhia A bheannacht a bhronnadh orainn i gcomhair an treasa deiridh den chomhrac a bhfuilimid faoi gheasa leanúint dó go dtí go mbainfidh muid amach an tsaoirse.

Tá an Forógra Neamhspleáchais arna nglacadh ag Dáil Éireann, Baile Átha Cliath, Éire, 21 Eanáir, 1919.

0 comments on “Forógra Neamhspleáchais, 1919

Leave A Comment (Please familiarise yourself with the ASF Terms of Use and Commenting Policy before posting a comment)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.